Untitled Document

The Health Monitoring Application (Helma) aims at remote monitoring the health of the client on the long-term. This is realized by means of questionnaires for both the client and the caregivers. Based on the results of these questionnaires, informal and formal caregivers are regularly updated on the health status of the client. Changes in the health of the client can be detected and responded to appropriately.

Helma Carers (EN)

De gezondheidsmonitoring applicatie (HELMA) heeft als doel het op lange termijn en op afstand monitoren van de gezondheid van de cliënt. Dit wordt gedaan aan de hand van vragenlijsten voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Op basis van de resultaten uit deze vragenlijsten krijgen mantelzorgers en zorgprofessionals regelmatig updates over de gezondheidsstatus van de cliënt. Veranderingen in de gezondheid van de cliënt kunnen zo worden gedetecteerd waar vervolgens op gepaste wijze kan worden ingespeeld.

Helma Carers (NL)