Untitled Document

CIRCA is a web app that supports socialisation between persons with communication impairments and their surroundings. The app contains photos, videos and music from different time epochs. When you are using the app, the items will be shown randomly. The idea is to stimulate conversation and make for a nice time together.

CIRCA Caregivers (EN)

CIRCA är en webbsida som stödjer det sociala samspelet mellan en person som har svårt att kommunicera och hens omgivning. Webbsidan innehåller färdiga bilder, sånger och filmer från olika tidsepoker. När ni använder appen kommer materialet att slumpas fram. Tanken är att det ska stimuler till konversation och ge en trevlig stunds samvaro.

CIRCA Caregivers (SN)